ELCB

-30%

Cầu dao chống 2P rò (ELCB) LS EBN102c/75

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN102c/75 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN102c/75 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 35kA Dòng định mức 75A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&a..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31606

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31606 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 6A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31610

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31610 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 10A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31616

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31616 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 16A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31620

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31620 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 20A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31625

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31625 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 25A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31632

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31632 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 32A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D31640

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D31640 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 40A Dòng điện 30mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D41606

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D41606 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 6A Dòng điện 300mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D41610

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D41610 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 10A Dòng điện 300mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D41616

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D41616 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 16A Dòng điện 300mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D41620

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D41620 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 20A Dòng điện 300mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9D41625

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9D41625 (AC) Số cực  1P + N Dòng định mức 25A Dòng điện 300mA Dòng cắt ngắn mạch 6kA Kích thước (mm) W 36 H 85 D 73 ..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R11291

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R11291 (AC) Số cực  2P Dòng định mức 100A Dòng điện 30mA Kích thước (mm) W 36 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.21 Nh&agrav..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R12240

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R12240 (AC) Số cực  2P Dòng định mức 40A Dòng điện 100mA Kích thước (mm) W 36 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.21 Nh&agrav..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R12263

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R12263 (AC) Số cực  2P Dòng định mức 63A Dòng điện 100mA Kích thước (mm) W 36 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.21 Nh&agrav..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R12291

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R12291 (AC) Số cực  2P Dòng định mức 100A Dòng điện 100mA Kích thước (mm) W 36 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.21 Nh&agra..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R12440

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R12440 (AC) Số cực  4P Dòng định mức 40A Dòng điện 100mA Kích thước (mm) W 72 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.37 Nh&agrav..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R12463

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R12463 (AC) Số cực  4P Dòng định mức 63A Dòng điện 100mA Kích thước (mm) W 72 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.37 Nh&agrav..

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) Schneider A9R14291

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  A9R14291 (AC) Số cực  2P Dòng định mức 100A Dòng điện 300mA Kích thước (mm) W 36 H 91 D 73.5 Trọng lượng (kg) 0.21 Nh&agra..

Hiển thị 1 đến 20 trong 937 (47 Trang)