ELCB LS

ELCB thương hiệu LS là thiết bị chống dòng rò, dùng để cắt nguồn điện nếu như phát hiện dòng điện rò rỉ xuống đất hay dòng điện chạy qua người khi vượt quá giới hạn an toàn.

-30%

Cầu dao chống 2P rò (ELCB) LS EBN102c/75

(1)
1.293.600đ 1.848.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN102c/75 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN102c/75 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 35kA Dòng định mức 75A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&a..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) 2P EBN52c/40

(0)
970.200đ 1.386.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN52c/40 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN52c/40 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 30kA Dòng định mức 40A Frame size (AF) 50 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agra..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/15

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/15 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/15 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 15A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/20

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/20 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/20 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 20A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/30

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/30 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/30 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 30A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/15

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/15 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/15 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 15A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/20

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/20 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/20 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 20A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/30

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/30 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/30 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 30A Frame size (AF) 30 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32KGRd/15

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32KGRd/15 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32KGRd/15 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 15A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32KGRd/20

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32KGRd/20 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32KGRd/20 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 20A Frame size (AF) 20 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32KGRd/30

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32KGRd/30 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32KGRd/30 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 30A Frame size (AF) 30 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBE102Fb/100

(0)
696.850đ 995.500đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBE102Fb/100 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBE102Fb/100 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 5kA Dòng định mức 100A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBE102Fb/60

(0)
696.850đ 995.500đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBE102Fb/60 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBE102Fb/60 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 5kA Dòng định mức 60A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBE102Fb/75

(0)
696.850đ 995.500đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBE102Fb/75 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBE102Fb/75 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 5kA Dòng định mức 75A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN102c/100

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN102c/75 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN102c/100 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 35kA Dòng định mức 100A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN102c/60

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN102c/60 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN102c/60 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 35kA Dòng định mức 60A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&a..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN202c/125

(0)
2.841.300đ 4.059.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN202c/125 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN202c/125 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 65kA Dòng định mức 125A Frame size (AF) 250 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo ..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN202c/150

(0)
2.841.300đ 4.059.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN202c/150 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN202c/150 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 65kA Dòng định mức 150A Frame size (AF) 250 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo ..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN202c/175

(0)
2.841.300đ 4.059.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN202c/175 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN202c/175 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 65kA Dòng định mức 150A Frame size (AF) 250 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo ..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS EBN202c/200

(0)
2.841.300đ 4.059.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN202c/200 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN202c/200 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 65kA Dòng định mức 200A Frame size (AF) 250 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 111 (6 Trang)