ELCB Fuji Electric

ELCB thương hiệu Fuji Electric là thiết bị chống dòng rò, dùng để cắt nguồn điện nếu như phát hiện dòng điện rò rỉ xuống đất hay dòng điện chạy qua người khi vượt quá giới hạn an toàn.

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW32AAG-2P

(0)
1.143.087đ 2.432.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW32AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 32AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 10A Dòng điện rò: 15, 30,100mA D&ogr..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW32AAG-3P

(0)
1.317.316đ 2.802.800đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 10A Dòng rò 30, 100mA Dòng cắt: 1.5kA Frame size (AF): 32 Điện áp cun..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW32EAG-3P

(0)
1.532.388đ 3.260.400đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32EAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3 Dòng định mức In (A) 10A Dòng rò 15, 30, 100 mA Dòng cắt: 1.5KA Điện áp làm việc định mức Ue (V) ..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW32SAG-3P

(0)
1.605.285đ 3.415.500đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32SAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3P Lọai Aptomat chống dòng rò 3 pha Dòng định mức 10A Dòng rò 100/200mA Dòng ngắn mạch 2.5KA ..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW50AAG-2P

(0)
1.164.801đ 2.478.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW50AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 50AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 10A Dòng cắt (kA): 2.5kA Hãng sản xu..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 10A Fuji Electric EW50AAG-3P

(0)
1.461.559đ 3.109.700đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW50AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 10A Dòng rò 15, 30, 100mA Dòng cắt: 2.5kA Frame size (AF): 50 Điện áp..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW32AAG-2P

(0)
1.143.087đ 2.432.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW32AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 32AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 15A Dòng điện rò: 15, 30,100mA D&ogr..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW32AAG-3P

(0)
1.317.316đ 2.802.800đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 15A Dòng rò 30, 100mA Dòng cắt: 1.5kA Frame size (AF): 32 Điện áp cun..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW32EAG-3P

(0)
1.532.388đ 3.260.400đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32EAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3 Dòng định mức In (A) 15A Dòng rò 30mA Dòng cắt: 1.5KA Điện áp làm việc định mức Ue (V) 100-230..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW32SAG-3P

(0)
1.605.285đ 3.415.500đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32SAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3P Lọai Aptomat chống dòng rò 3 pha Dòng định mức 15A Dòng rò 100/200mA Dòng ngắn mạch 2.5KA ..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW50AAG-2P

(0)
1.164.801đ 2.478.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW50AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 50AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 15A Dòng cắt (kA): 2.5kA Hãng sản xu..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 15A Fuji Electric EW50AAG-3P

(0)
1.461.559đ 3.109.700đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW50AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 15A Dòng rò 15, 30, 100mA Dòng cắt: 2.5kA Frame size (AF): 50 Điện áp..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW32AAG-2P

(0)
1.143.087đ 2.432.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW32AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 32AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 20A Dòng điện rò: 15, 30,100mA D&ogr..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW32AAG-3P

(0)
1.317.316đ 2.802.800đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 20A Dòng rò 30, 100mA Dòng cắt: 1.5kA Frame size (AF): 32 Điện áp cun..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW32EAG-3P

(0)
1.532.388đ 3.260.400đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32EAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3 Dòng định mức In (A) 20A Dòng rò 15,30,100 mA Dòng cắt: 1.5KA Điện áp làm việc định mức Ue (V) ..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW32SAG-3P

(0)
1.605.285đ 3.415.500đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32SAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha: 3P Lọai Aptomat chống dòng rò 3 pha Dòng định mức 20A Dòng rò 100/200mA Dòng ngắn mạch 2.5KA ..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW50AAG-2P

(0)
1.164.801đ 2.478.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW50AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 50AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 20A Dòng cắt (kA): 2.5kA Hãng sản xu..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 20A Fuji Electric EW50AAG-3P

(0)
1.461.559đ 3.109.700đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW50AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 20A Dòng rò 15, 30, 100mA Dòng cắt: 2.5kA Frame size (AF): 50 Điện áp..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 30A Fuji Electric EW32AAG-2P

(0)
1.143.087đ 2.432.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: EW32AAG-2P Dòng sản phẩm: G-TWIN Số pha: 2P  Frame size: 32AF Điện áp định mức: 220AC Dòng định mức: 30A Dòng điện rò: 15, 30,100mA D&ogr..

-53%

Cầu dao chống rò (ELCB) 30A Fuji Electric EW32AAG-3P

(0)
1.317.316đ 2.802.800đ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm  EW32AAG-3P Dòng sản phẩm G-TWIN Số pha 3 Dòng định mức In (A) 30A Dòng rò 30, 100mA Dòng cắt: 1.5kA Frame size (AF): 32 Điện áp cun..

Hiển thị 1 đến 20 trong 82 (5 Trang)