Đồng hồ đo Autonics

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4N-AA-4N

(0)
1.560.130đ 2.400.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng : MT4N-AA-4N Dòng: MT4N SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  Lắp tr..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4N-AV-40

(0)
1.986.270đ 3.055.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4N-AV-40 Dòng: MT4N SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4N-DA-40

(0)
1.843.985đ 2.836.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4N-DA-40 Dòng: MT4N SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4N-DA-4N

(0)
1.418.560đ 2.182.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4N-DA-4N Dòng: MT4N SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-AA-40

(0)
1.795.365đ 2.762.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-AA-40 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-AA-41

(0)
1.545.115đ 2.377.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-AA-41 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-AA-4N

(0)
879.450đ 1.353.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-AA-4N Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-AV-4N

(0)
879.450đ 1.353.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-AV-4N Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-DA-40

(0)
1.685.970đ 2.593.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-DA-40 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-DA-41

(0)
1.455.740đ 2.239.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-DA-41 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-DA-4N

(0)
842.985đ 1.296.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-DA-4N Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-DV-40

(0)
1.685.970đ 2.593.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-DV-40 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4W-DV-41

(0)
1.455.740đ 2.239.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4W-DV-41 Dòng: MT4W SERIES Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4Y-AA-4N

(0)
925.210đ 1.423.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4Y-AA-4 Dòng: MT4Y SERIE Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  Lắ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4Y-AV-4N

(0)
925.210đ 1.423.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4Y-AV-4 Dòng: MT4Y SERIE Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  Lắ..

-35%

Đồng hồ đa năng Autonics MT4Y-DA-4N

(0)
873.730đ 1.344.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MT4Y-DA-4 Dòng: MT4Y SERIE Loại: Hiển thị dòng xoay chiều Kích thước:  DIN W48 x H24 Nguồn cấp:  100-240VAC± 10%, 50/60Hz Kiểu lắp đặt:  Lắ..

-35%

Đồng hồ đo xung Autonics MP5M-4N

(0)
1.716.715đ 2.641.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MP5M-4N Dòng sản phẩm:  MP5M SERIES Kích thước ký tự:    W4 × H8mm Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz Cách thức hiển thị: Hiển thị LED 7 đoạn (Loại xóa ..

-35%

Đồng hồ đo xung Autonics MP5W-4N

(0)
1.295.580đ 1.993.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã hàng :  MP5W-4N Dòng sản phẩm:  MP5W SERIES Kích thước ký tự:    W4 × H8mm Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz Cách thức hiển thị: Hiển thị LED 7 đoạn (Loại xóa ..

Hiển thị 1 đến 18 trong 18 (1 Trang)