Điện trở xả

Phụ kiện biến tần điện trở hãm 30kW Fuji Electric BRU-3.6KW

(0)
3.850.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm 90kW Fuji Electric BRU-12KW

(0)
10.362.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm Fuji Electric BRU-12KW

(0)
10.362.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm Fuji Electric BRU-4.8KW

(0)
6.050.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm Fuji Electric BRU-6KW

(0)
6.930.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm Fuji Electric BRU-7.2KW

(0)
7.623.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Phụ kiện biến tần điện trở hãm Fuji Electric BRU-9.6KW

(0)
9.493.000đ

Phụ kiện biến tần điện trở hãm - Braking resistor BRU Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tả..

Điện trở hãm cho biến tần Fuji Electric RXG20- 1500W 70RJ

(0)
761.200đ

Điện trở hãm cho biến tần Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tải nâng hạ… ..

Điện trở hãm cho biến tần Fuji Electric RXG20-1000W 70RJ

(0)
529.100đ

Điện trở hãm cho biến tần Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tải nâng hạ… ..

Điện trở hãm cho biến tần Fuji Electric RXG20-1200W 50RJ

(0)
634.700đ

Điện trở hãm cho biến tần Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tải nâng hạ… ..

Điện trở hãm cho biến tần Fuji Electric RXG20-1800W 50RJ

(0)
825.000đ

Điện trở hãm cho biến tần Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tải nâng hạ… ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU132-4C

(0)
72.461.400đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU132-4C Kích thước(mm): H 280 W 150 D 160 Điện áp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU220-4C

(0)
106.276.500đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU220-4C Kích thước(mm): H 280 W 150 D 160 Điện áp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU37-2C

(0)
28.985.000đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU37-2C Kích thước(mm): H 240 W 150 D 160 Điện áp: 230V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU37-4C

(0)
25.429.800đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU37-4C Kích thước(mm): H 280 W 150 D 160 Điện áp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU55-2C

(0)
38.646.300đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU55-2C Kích thước(mm): H 240 W 150 D 160 Điện áp: 230V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU55-4C

(0)
40.577.900đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU55-4C Kích thước(mm): H 280 W 150 D 160 Điện áp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU90-2C

(0)
53.138.800đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU90-2C Kích thước(mm): H 240 W 150 D 160 Điện áp: 230V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm dùng cho biến tần Fuji Electric BU90-4C

(0)
53.138.800đ

ĐIỆN TRỞ HÃM CHO BIẾN TẦN FUJI – Braking Unit  Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BU90-4C Kích thước(mm): H 280 W 150 D 160 Điện áp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Frenic-Mega Series ..

Điện trở hãm Fuji Electric 160 Ohm / 500W

(0)
582.010đ

Điện trở hãm Điện trở hãm hay điện trở xả là 1 thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng điều khiển động cơ yêu cầu thời gian tăng giảm tốc ngắn, dừng đột ngột, tải có quán tính lớn, moment thay đổi, tải đảo chiều liên tục, các tải nâng hạ… Điện trở h&a..

Hiển thị 1 đến 20 trong 63 (4 Trang)