Đèn báo

Đèn báo dùng cho các tủ điện. Có các màu đỏ, vàng, xanh lá, trắng, xanh dương, sử dụng công nghệ led đường kính 22mm

Đèn báo Himel HLD1122A21B3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21B3 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh lá Điện áp:  24V AC/DC Kích thước&..

Đèn báo Himel HLD1122A21B4

(0)
Liên hệ

 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21B4 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Đỏ Điện áp:  24V AC/DC Kích thước (..

Đèn báo Himel HLD1122A21B5

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21B5 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Vàng Điện áp:  24V AC/DC Kích thước&nbs..

Đèn báo Himel HLD1122A21B7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21B7 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Trắng Điện áp:  24V AC/DC Kích thước (mm)..

Đèn báo Himel HLD1122A21B8

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21B8 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh dương Điện áp:  24V AC/DC Kích thước ..

Đèn báo Himel HLD1122A21F3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21F3 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh lá Điện áp:  110V AC/DC Kích thước..

Đèn báo Himel HLD1122A21F4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21F4 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Đỏ Điện áp:  110V AC/DC Kích thước (mm) ..

Đèn báo Himel HLD1122A21F5

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21F5 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Vàng Điện áp:  110V AC/DC Kích thước&nb..

Đèn báo Himel HLD1122A21F7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21F7 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Trắng Điện áp:  110V AC/DC Kích thước (mm..

Đèn báo Himel HLD1122A21F8

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21F8 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh dương Điện áp:  110V AC/DC Kích thước&nbs..

Đèn báo Himel HLD1122A21M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21M3 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh lá Điện áp:  220V AC/DC Kích thước..

Đèn báo Himel HLD1122A21M4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21M4 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Đỏ Điện áp:  220V AC/DC Kích thước (mm) ..

Đèn báo Himel HLD1122A21M5

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21M5 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Vàng Điện áp:  220V AC/DC Kích thước&nb..

Đèn báo Himel HLD1122A21M7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21M7 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Trắng Điện áp:  220V AC/DC Kích thước (mm..

Đèn báo Himel HLD1122A21M8

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A21M8 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh dương Điện áp:  220V AC/DC Kích thước&nbs..

Đèn báo Himel HLD1122A41N3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A41N3 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Xanh lá Điện áp:  AC 230V Kích thước&nb..

Đèn báo Himel HLD1122A41N5

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A41N5 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Vàng Điện áp:  AC 230V Kích thước ..

Đèn báo Himel HLD1122A41N7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122A41N7 Phi:  Ø 22 Loại:  A-nắp đậy kín đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Trắng Điện áp:  AC 230V Kích thước (mm) ..

Đèn báo Himel HLD1122B21B3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122B21B3 Phi:  Ø 22 Loại:  B-nắp đậy nửa đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  xanh lá Dòng định mức:  22A Điện áp:  24V ..

Đèn báo Himel HLD1122B21B4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLD1122B21B4 Phi:  Ø 22 Loại:  B-nắp đậy nửa đầu Dòng:  HLD11 Màu sắc:  Đỏ Dòng định mức:  22A Điện áp:  24V AC/DC ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 317 (16 Trang)