DC Reactor

DC Reactor Fuji Electric DCR2-0.2

(0)
3.294.500đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-0.2 Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 0.2kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji E..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-0.4

(0)
3.478.200đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-0.75

(0)
3.669.600đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-1.5

(0)
3.854.400đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-11

(0)
8.185.100đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-110B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-110B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 110kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-15

(0)
9.597.500đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-18.5

(0)
11.478.500đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-2.2

(0)
4.230.600đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-22

(0)
12.699.500đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-3.7

(0)
4.606.800đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-30B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-30B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 30kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-37B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-37B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 37kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-45B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-45B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 45kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-5.5

(0)
5.927.900đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-55B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-55B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 55kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-7.5

(0)
6.728.700đ

Bộ điện kháng Một chiều (DC Reactor) Cuộn kháng DC khi được gắng vào biến tần trước tụ điện thì phần đầu vào của biến tần như mạch mạch chỉnh lưu có bộ lọc là tụ điện và cuộn dây. Khi gắn cuộn kháng một chiều cho biến tần sẽ giúp nguồn DC bus được ổn định, năng lượng ..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-75B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-75B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 75kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR2-90B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR2-90B Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 200V Công suất: 90kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji El..

DC Reactor Fuji Electric DCR4-0.4

(0)
1.695.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: DCR4-0.4 Kích thước(mm): H 94 W 66 D 90 Điện áp: 400V Công suất: 0.4kW Dùng cho biến tần dòng: Mini, Multi Hãng sản xuất: Fuji E..

Hiển thị 1 đến 20 trong 70 (4 Trang)