DC Reactor Mitsubishi

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-0.4K

(0)
4.523.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-0.4K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.4Kw Trọng lượng: 0.4kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-0.75K

(0)
5.080.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-0.75K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.75Kw Trọng lượng: 0.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi ..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-1.5K

(0)
5.646.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-1.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 1.5Kw Trọng lượng: 0.8kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-11K

(0)
11.864.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-11K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 11Kw Trọng lượng: 3.3kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-15K

(0)
14.126.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-15K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 15Kw Trọng lượng: 4.1kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-2.2K

(0)
6.212.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-2.2K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 2.2Kw Trọng lượng: 0.9kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-22K

(0)
18.641.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-22K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 22Kw Trọng lượng: 5.6kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-3.7K

(0)
6.778.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-3.7K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 3.7Kw Trọng lượng: 1.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-30K

(0)
24.852.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-30K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 30Kw Trọng lượng: 7.8kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-37K

(0)
25.700.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-37K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 37Kw Trọng lượng: 10kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elect..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-45K

(0)
33.621.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-45K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 45Kw Trọng lượng: 11kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elect..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-5.5K

(0)
8.190.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-5.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 5.5Kw Trọng lượng: 1.9kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-55K

(0)
35.600.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-55K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 55Kw Trọng lượng: 11kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elect..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-7.5K

(0)
9.885.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-7.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 7.5Kw Trọng lượng: 2.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H0.4K

(0)
4.521.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H0.4K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Trọng lượng: 0.6kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric   DC Reacto..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H0.75K

(0)
5.086.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H0.75K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 0.75Kw Trọng lượng: 0.8kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H1.5K

(0)
5.650.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H1.5K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 1.5Kw Trọng lượng: 1kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Ele..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H11K

(0)
11.869.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H11K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 11Kw Trọng lượng: 4.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Ele..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H15K

(0)
14.130.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H15K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 11Kw Trọng lượng: 5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elect..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-H18.5K

(0)
16.957.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-H18.5K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 18.5Kw Trọng lượng: 5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi E..

Hiển thị 1 đến 20 trong 29 (2 Trang)