Đầu cos

Đầu cos là thiết bị kết nối trong nghành điện

Bullets & Receptacles (PC type) Nichifu PC 4020-M

(0)
Liên hệ

Bullets & Receptacles (PC type) PC 4020-M Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm PC 4020-M Tiết diện 2.0 mm2 Tổng chiều dài 27.7 Hình dạng chi tiết Pin đầu cuối được xây dựng trong máy tính loại M Đường kính đầu (mm) ..

Bullets & Receptacles (PC type) PC Nichifu PC 4020-F

(0)
Liên hệ

Bullets & Receptacles (PC type) PC 4020-F Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm PC 4020-F Tiết diện 2.0 mm2 Tổng chiều dài 27.7 Hình dạng chi tiết Pin đầu cuối được xây dựng trong máy tính loại M Đường kính đầu (mm) ..

Clamp connectors Nichifu T 11

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 11 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 7.5~11mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Cla..

Clamp connectors Nichifu T 122

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 122 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 99~122mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Cl..

Clamp connectors Nichifu T 154

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 154 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 123~154mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 16

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 16 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 11.5~16mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Cl..

Clamp connectors Nichifu T 190

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 190 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 155~190mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 20

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 20 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 14~20mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Clamp connectors Nichifu T 240

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 240 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 191~240mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 26

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 26 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 21~26mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Clamp connectors Nichifu T 288

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 288 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 241~288mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 365

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 365 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 289~365mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 44

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 44 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 27~44mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Clamp connectors Nichifu T 450

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 450 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 366~450mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 560

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 560 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 451~560mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 60

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 60 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 45~60mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Clamp connectors Nichifu T 7

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 7 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 3.5~7mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clamp..

Clamp connectors Nichifu T 700

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 700 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 516~700mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Clamp connectors Nichifu T 76

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 76 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 61~76mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Clamp connectors Nichifu T 98

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 98 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 77~98mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   Clam..

Hiển thị 1 đến 20 trong 247 (13 Trang)