Đầu cos

Đầu cos là thiết bị kết nối trong nghành điện

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 0.3Y-3

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 0.3Y-3 Loại: Chỉa trần (Loại Y) Đường kính: Ød2:3.2 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos Nichifu loại chỉa trần (Loại Y) Nichifu ( Nhật bản ) ..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 0.3Y-4N

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 0.3Y-4N Loại: Chỉa trần (Loại Y) Đường kính: Ød2:4.3 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos Nichifu loại chỉa trần (Loại Y) Nichifu ( Nhật bản ) ..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 0.3Y-5

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 0.3Y-5 Loại: Chỉa trần (Loại Y) Đường kính: Ød2:5.3 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos Nichifu loại chỉa trần (Loại Y) Nichifu ( Nhật bản ) ..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 0.75-4

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 0.75-4 Loại: Chỉa trần(Loại Y)  Kích thước dây:  0.3~0.75 mm2  Đường kính: Ød2:4.3 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng ..

Đầu cos chỉa Nichifu 0.75Y-3

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 0.75Y-3 Loại: Chỉa trần(Loại Y)  Kích thước dây:  0.3~0.75 mm2  Đường kính: Ød2:3.2 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng ..

Đầu cos Nhật Nichifu 1.25Y-2.5

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 1.25Y-2.5 Loại: Chỉa trần Kích thước dây: 0.25 ~ 1.65 mm2  Đường kính: Ød2:2.7 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 1.25Y-3

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 1.25Y-3 Loại: Chỉa trần Kích thước dây: 0.25 ~ 1.65 mm2  Đường kính: Ød2:3.2 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos N..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 1.25Y-5

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 1.25Y-5 Loại: Chỉa trần Kích thước dây: 0.25 ~ 1.65 mm2  Đường kính: Ød2:5.3 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos N..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 1.25Y-6

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: 1.25Y-6 Loại: Chỉa trần Kích thước dây: 0.25 ~ 1.65 mm2  Đường kính: Ød2:6.4 mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos N..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 14Y-6

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 14Y-6 Dòng sản phẩm: 14Y Đường kính bên trong: 6.4Ø Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 10.52 - 16.78 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo ..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 14Y-8

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 14Y-8 Dòng sản phẩm: 14Y Đường kính bên trong: Ø8.4 mm Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 10.52 - 16.78 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian b..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 2Y-3

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 2Y-3 Dòng sản phẩm: 2Y Đường kính bên trong: 3.2Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 1.04 – 2.63 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h&agra..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 2Y-4

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 2Y-4 Dòng sản phẩm: 2Y Đường kính bên trong: 4.3Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 1.04 – 2.63 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h&agra..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 2Y-5

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 2Y-5 Dòng sản phẩm: 2Y Đường kính bên trong: 5.3Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 1.04 – 2.63 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h&agra..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 2Y-6

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 2Y-6 Dòng sản phẩm: 2Y Đường kính bên trong: 6.4Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 1.04 – 2.63 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h&agra..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 3.5Y-4

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 3.5Y-4 Dòng sản phẩm: 3.5Y Đường kính bên trong: 4.3Ø Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 2.63 - 4.6 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 3.5Y-5

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 3.5Y-5 Dòng sản phẩm: 3.5Y Đường kính bên trong: Ø5.3 mm Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 2.63 - 4.6 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bả..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 3.5Y-6

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 3.5Y-6 Dòng sản phẩm: 3.5Y Đường kính bên trong: Ø6.4 mm Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 2.63 - 4.6 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bả..

Đầu cos loại chỉa Nichifu 5.5Y-4

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 5.5Y-4 Dòng sản phẩm: 5.5Y Đường kính bên trong: 4.3Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 2.63 – 6.64 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h..

Đầu cos loại chỉa Nichifu 5.5Y-5

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 5.5Y-5 Dòng sản phẩm: 5.5Y Đường kính bên trong: 5.2Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 2.63 – 6.64 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h..

Hiển thị 1 đến 20 trong 247 (13 Trang)