Damper Actuators

Damper Là một phần của một hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN4605A1001

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN4605A1001 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 24 Vac/dc -15%/+20%, 50/60 Hz Độ ẩm: 5..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN4610A1001

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN4610A1001 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 230 Vac -15%/+20%, 50/60 Hz Độ ẩm: 5% ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN4620A1001

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN4620A1001 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 24 Vac ±20%, 50/60 Hz; 24 Vdc -10...+20% ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN4634A1001

(0)
Liên hệ

DAMPER ACTUATORS ( Động cơ điều khiển van gió) CN6105A1011 A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell CN6105A1011 Động cơ điều khiển van gió Honeywell CN6105A1011 (động cơ điện cho van không có lò xo phản hồi) là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh(các ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN4634A1001

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN4634A1001 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 230 Vac ±15%, 50/60 Hz Độ ẩm: 5..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN6110A1003

(0)
Liên hệ

DAMPER ACTUATORS ( Động cơ điều khiển van gió) CN6110A1003 A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell CN6110A1003 Động cơ điều khiển van gió Honeywell CN6110A1003 (động cơ điện cho van không có lò xo phản hồi) là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh(các ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN7220A2007

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN7220A2007 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 24 Vac ±20%, 50/60 Hz; 24 Vdc -10...+20% ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CN7234A2008

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CN7234A2008 Dòng sản phẩm: CN Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 1.35 Điện áp cung cấp: 24 Vac ±20%, 50/60 Hz; 24 Vdc -10...+20% ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CS4110A1002

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CS4110A1002 Dòng sản phẩm: CS Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 2.72 Điện áp cung cấp: 24 Vac +/- 20% Độ ẩm: 5% - 95% RH. ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell CS4120A1001

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  CS4120A1001 Dòng sản phẩm: MS Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 3.2 Điện áp cung cấp: 24 Vac +/- 20% Độ ẩm: 5% - 95% RH. ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell M9184A1019/U

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) M9184A1019/U A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... Th..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell ML7420A6009

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) ML7420A6009 A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... Thi..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell ML7420A8088-E

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) ML7420A8088-E A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell ML7421A8035-E

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) ML7421A8035-E A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MN6105A1011/U

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) MN6105A1011/U A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MS4604F1010/U

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) MS4604F1010/U A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MS4609F1210/B

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) MS4609F1210/B A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MS4620F1005

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  MS4620F1005 Dòng sản phẩm: MS Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 3.63 Điện áp cung cấp: 24 Vac +/- 20% Độ ẩm: 5% - 95% RH. ..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MS7505A2030/U

(0)
Liên hệ

Damper Actuators (Động cơ điều khiển van gió) MS7505A2030/U A, Động cơ điều khiển van gió Honeywell. Động cơ điều khiển van gió Honeywell là một phần quan trọng trong việc điều khiển hệ thống để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống sưởi ẩm... T..

Động cơ điều khiển van gió/nước Honeywell MS7510A2008

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  MS7510A2008 Dòng sản phẩm: MS Kích thước (mm): W 100 H 247 D 75 Trọng lượng(kg): 2.72 Điện áp cung cấp: 24 Vac +/- 20% Độ ẩm: 5% - 95% RH. ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 22 (2 Trang)