Contactor Schneider

Contactor ( khởi động từ ) thương hiệu Schneider là khí cụ điện, nếu được kết hợp với thiết bị khí cụ điện khác như CB, nút nhấn, . . . có thể đóng cắt thiết bị điện từ xa thao tác bằng tay hay tự động. Việc sử dụng Contactor có ưu điểm là dập tắc được hồ quang do các tiếp điểm của contactor đóng ngắt nhanh có thể 1500 lần/giờ.

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09AL

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09AL (DC low consumption) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie]  9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 5V DC Tiếp điểm phụ  1 ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09B7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09B7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 24V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09BD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09BD (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 24V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09BL

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09BL (DC low consumption) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 24V DC Tiếp điểm phụ  1 ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09CD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09CD (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 36V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09D7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09D7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 42V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09E7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09E7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 48V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09ED

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09ED (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 48V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09EL

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09EL (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 48V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09F7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09F7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 110V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09FD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09FD (DC standard) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 110V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09FE7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09FE7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 115V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09FL

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09FL (DC low consumption) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 110V DC Tiếp điểm phụ  1..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09GD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09GD (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 125V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09JD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09JD (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 12V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09JL

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09JL (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 12V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09M7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09M7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 220V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09MD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09MD (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 220V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09ML

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09ML (DC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 220V DC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Khởi động từ (Contactor) Schneider LC1D09N7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : LC1D09N7 (AC) Số cực 3 Tiếp điểm 3NO Công suất động cơ (kW) 4 kW Dòng định mức [Ie] 9A Điện áp mạch điều khiển [Uc] 415V AC Tiếp điểm phụ  1 NO + 1 NC ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 936 (47 Trang)