Contactor Mitsubishi

Contactor (Khởi động từ) dạng khối 3 pha được sản xuất bởi Mitsubishi Electric Nhật Bản là dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Độ bền cơ học tới 10 triệu lần đóng cắt.

Khởi động từ 3P 40A S-T35 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 40A. S-T35 công suất 18.5kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 300A S-N300 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 300A, S-N300 công suất 150kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 50A S-T50 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 50A. S-T50 công suất 22kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 400A S-N400 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 400A, S-N400 công suất 200kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3 pha 9A S-T10 AC200V 1b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 9A. S-T10 công suất 4kW, tiếp điểm phụ 1NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 600A S-N600 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 600A, S-N600 công suất 300kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 80A S-T80 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 80A, S-T80 công suất 45kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 800A S-N800 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 800A, S-N800 công suất 400kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 12A S-T12 AC200V 2a

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 12A. S-T12 công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 2NO, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 100A S-T100 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 100A, S-T100 công suất 55kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 12A S-T12 AC200V 2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 12A. S-T12 công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 35A S-N48 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 35A, S-N48 công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 32A S-N38 AC220V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 32A, S-N38 công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 18A S-T20 AC200V 2a

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. S-T20 công suất 7.5kW, tiếp điểm phụ 2NO ,cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 120A S-N125 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 120A, S-N125 công suất 60kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 23A S-T20 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 18A. S-T20 công suất 7.5kW, tiếp điểm phụ 2NO+2 NC cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 32A S-T32 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 32A. S-T32 công suất 15kW, cuộn hút 200-240VAC..

Khởi động từ 3P 220A S-N220 AC200V 2a2b

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 220A, S-N220 công suất 123kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Liên hệ

Khởi động từ 3 pha 9A S-T10 AC200V 1a

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 9A. S-T10 công suất 4kW, tiếp điểm phụ 1NO, cuộn hút 200-240VAC..

Liên hệ

Khởi động từ 3P 65A S-T65 AC200V

(0)
Liên hệ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 65A. S-T65 công suất 30kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Hiển thị 1 đến 20 trong 26 (2 Trang)