Công tắc xoay Schneider

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AG21

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AG21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 1NO Kích thước (mm) H 42 W 30 D 96 Khối lượng (kg): 0.831 ..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AG41

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AG41 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm NO Kích thước (mm) H 42 W 30 D 96 Khối lượng (kg): 0.831 N..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AG61

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AG61 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm NO Kích thước (mm) H 42 W 30 D 96 Khối lượng (kg): 0.87 Nh..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AJ21

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AJ21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm NO Kích thước (mm) H 48 W 30 D 70 Khối lượng (kg): 0.043 N..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BD21

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BD21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600V Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 68 Khố..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BD25

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BD25 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600V Loại tiếp điểm 1N/O+1N/C Kích thước (mm) H 47 W 30 D 68 ..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BG21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BG21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600 V Loại tiếp điểm 1N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 86 K..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BG41

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BG41 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600 V Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 86 Kh..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BG61

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BG61 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600 V Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 86 Kh..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB4BJ21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BJ21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600 V Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 68 Kh..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AD21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AD21 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) H 42 W 30 D 70 Khối lượng (kg): 0.043 ..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB5AD25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AD25 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 1NO+1NC Kích thước (mm) H 42 W 30 D 70 Khối lượng (kg): 0.043 ..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB7ND21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : XB7ND21 Phi Ø 22 Vị trí tay gạt 2 vị trí 90° Loại tiếp điểm N/O Kích thước (mm) W 29 H 29 D 68.5 Khối lượng ..

Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XB7ND25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : XB7ND25 Phi Ø 22 Vị trí tay gạt 2 vị trí 90° Loại tiếp điểm N0+NC Kích thước (mm) W 29 H 29 D 68.5 Khối lượng (k..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB5AG03

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AG03 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 2NO Kích thước (mm) H 42 W 30 D 96 Khối lượng (kg): 0.831 ..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB5AG33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AG33 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 2NO Kích thước (mm) H 42 W 30 D 96 Khối lượng (kg): 0.831 ..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB5AJ33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AJ33 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 2NO Kích thước (mm) H 48 W 30 D 70 Khối lượng (kg): 0.053 ..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB5AJ53

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB5AJ53 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Loại tiếp điểm 2NO Kích thước (mm) H 48 W 30 D 70 Khối lượng (kg): 0.053 ..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB4BD33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BD33 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600V Loại tiếp điểm 2N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 68 Kh..

Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XB4BD53

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  XB4BD53 Phi Ø 22 Màu sắc Đen Điện áp 600 V Loại tiếp điểm 2N/O Kích thước (mm) H 47 W 30 D 68 K..

Hiển thị 1 đến 20 trong 45 (3 Trang)