Công tắc xoay Himel

Công tắc xoay Himel HLAY5BD21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BD21 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại tay vặn ngắn Kích thước..

Công tắc xoay Himel HLAY5BD25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BD25 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO -1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại tay vặn ngắn Kích ..

Công tắc xoay Himel HLAY5BD33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BD33 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  2NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại tay vặn ngắn Kích thước..

Công tắc xoay Himel HLAY5BG21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BG21 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại có khóa Kí..

Công tắc xoay Himel HLAY5BG25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BG25 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO- 1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại có khóa K&i..

Công tắc xoay Himel HLAY5BG33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BG33 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  2NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại có khóa Kí..

Công tắc xoay Himel HLAY5BJ21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BJ21 Phi:  Ø 39 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại tay vặn dài Kích..

Công tắc xoay Himel HLAY5BJ25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BJ25 Phi:  Ø 39 Loại tiếp điểm:  1NO -1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân kim loại – Loại tay vặn dài K&iacu..

Công tắc xoay Himel HLAY5BJ33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5BJ33 Phi: Ø 39 Loại tiếp điểm: 2NO Màu sắc: Đen Dòng: HLAY5 Loại: Thân kim loại – Loại tay vặn dài Kích thước (mm): ..

Công tắc xoay Himel HLAY5ED21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5ED21 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn ngắn Kích thước (mm..

Công tắc xoay Himel HLAY5ED25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5ED25 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO -1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn ngắn Kích thướ..

Công tắc xoay Himel HLAY5ED33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5ED33 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  2NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn ngắn Kích thước (mm..

Công tắc xoay Himel HLAY5EG21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EG21 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Có khóa Kích thước..

Công tắc xoay Himel HLAY5EG25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EG25 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  1NO -1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Có khóa Kích ..

Công tắc xoay Himel HLAY5EG33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EG33 Phi:  Ø 29 Loại tiếp điểm:  2NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Có khóa Kích thước..

Công tắc xoay Himel HLAY5EJ21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EJ21 Loại tiếp điểm:  1NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn dài Kích thước (mm): Nh&..

Công tắc xoay Himel HLAY5EJ25

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EJ25 Loại tiếp điểm:  1NO +1NC Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn dài Kích thước (mm): ..

Công tắc xoay Himel HLAY5EJ33

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HLAY5EJ33 Loại tiếp điểm:  2NO Màu sắc:  Đen Dòng:  HLAY5 Loại:  Thân nhựa – Loại tay vặn dài Kích thước (mm): Nh&..

Hiển thị 1 đến 20 trong 24 (2 Trang)