Bảng giá thiết bị BinMaster 2018

BinMaster (USA) được thành lập từ năm 1952, chuyên sản xuất những sản phẩm cảm biến báo mức để đo chất rắn, bột trong hệ thống silo. Các sản phẩm của BinMaster đều được chứng nhận ISO 9001:2008