Bảng giá thiết bị đóng cắt LS (Hàn Quốc) – Bản rút gọn 2020

LS là một trong những tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Hiện đang sản xuất cung cấp thiết bị điện và một số sản phẩm khác cho thị trường khoảng 100 quốc gia trên thế giới với doanh số 30 tỷ đô la/năm (2012). Tại Việt Nam, các sản phẩm chủ lực cung ứng cho thị tr