Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn

Không có dây dẫn điện 'hoàn hảo'; mọi dây dẫn tạo nên dây đều có một số mức điện trở cho dù nó được làm từ loại vật liệu nào.

Có bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn: Diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn (A), chiều dài của dây dẫn (ℓ), nhiệt độ (T) và điện trở suất của vật liệu (ρ)

Diện tích mặt cắt ngang của dây (A)

Diện tích mặt cắt ngang của dây (A)

Nhiều nước sẽ chảy qua một đường ống rộng hơn là chảy qua một đường ống hẹp. Tương tự, đường kính của dây càng lớn thì diện tích mặt cắt ngang càng lớn, điện trở trong dây càng nhỏ và dòng điện càng lớn.

 

Chiều dài (ℓ)

Dây dẫn càng dài thì điện trở càng lớn và thời gian dòng điện chạy qua càng lâu.

Điện trở suất (ρ)

Nó là thước đo để chống lại dòng điện chạy qua vật liệu của dây hoặc mức độ khó khăn để dòng điện chạy qua vật liệu. Các vật liệu khác nhau có điện trở suất khác nhau, nghĩa là điện trở nhiều hay ít trong vật liệu.

Nhiệt độ (T)

 Điện trở suất của vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ xung quanh vật liệu. Điện trở suất tăng khi nhiệt độ tăng đối với hầu hết các vật liệu. Bảng dưới đây liệt kê điện trở suất của một số vật liệu ở 20 °C.

Nhiệt độ (T)

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức đề kháng có thể được biểu thị bằng toán học với công thức sau:

A là diện tích mặt cắt ngang, ℓ chiều dài, T là nhiệt độ và ρ là điện trở suất (khả năng dẫn điện của vật liệu làm dây.)

Ví dụ:

Có một sợi dây đồng dài 50m với tiết diện là 0,13 cm². Điện trở của dây là gì?

Điện trở của dây đồng này là 0,0646 Ω. Mặc dù có điện trở trong dây đồng nhưng nó rất nhỏ. Một sợi dây dài 50m chỉ có điện trở 0,0646 Ω; do đó chúng ta có thể nói rằng đồng là một vật liệu dẫn điện tốt. Đồng và nhôm là những vật liệu dẫn điện được sử dụng phổ biến với giá cả phải chăng và khả