Các loại cảm biến

Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vậy lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng điện có thể đo và xử lý được.

Giỏ hàng trống!