Các loại cảm biến

Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vậy lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng điện có thể đo và xử lý được.

-35%

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF3RX

(0)
591.305đ 909.700đ

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF3RX Đặc điểm: * Loại lắp đặt DIN rail rất thuận tiện. * Tốc độ đáp ứng cao: Max. 1ms. * Có thể điều chỉnh độ nhạy với độ chính xác cao bởi biến trở chỉnh Mịn và Thô. * Có thể lựa chọn chế độ Light ON / Dark ON bởi dây điều khiển. * Bảo vệ quá..

-35%

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

(0)
833.690đ 1.282.600đ

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R Đặc điểm: * Loại lắp đặt DIN rail rất thuận tiện. * Tốc độ đáp ứng cao: Max. 1ms. * Có thể điều chỉnh độ nhạy với độ chính xác cao bởi biến trở chỉnh Mịn và Thô. * Có thể lựa chọn chế độ Light ON / Dark ON bởi dây điều khiển. * Bảo vệ quá..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-100-3-T-24

(0)
1.140.425đ 1.754.500đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-100-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1000-3-T-24

(0)
1.351.350đ 2.079.000đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1000-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-3-T-24

(0)
1.351.350đ 2.079.000đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-2048-3-T-24

(0)
1.493.635đ 2.297.900đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-2048-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-360-3-T-24

(0)
1.358.500đ 2.090.000đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-360-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-3600-3-T-24

(0)
1.493.635đ 2.297.900đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-3600-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-600-3-T-24

(0)
1.358.500đ 2.090.000đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-600-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S8-1000-3-T-24

(0)
1.493.635đ 2.297.900đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S8-1000-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-100-3-T-24

(0)
1.252.680đ 1.927.200đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-100-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-1000-6-L-5

(0)
1.766.765đ 2.718.100đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-1000-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-1024-3-T-24

(0)
1.525.810đ 2.347.400đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-1024-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-2048-3-T-24

(0)
1.525.810đ 2.347.400đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-2048-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-2048-6-L-5

(0)
1.766.765đ 2.718.100đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-2048-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-24

(0)
1.440.010đ 2.215.400đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-360-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-500-3-T-24

(0)
1.525.810đ 2.347.400đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-500-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn ..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-5000-3-T-24

(0)
2.056.340đ 3.163.600đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E50S8-5000-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics ENC-1-3-T-24

(0)
1.445.730đ 2.224.200đ

Bộ mã hóa vòng quay Autonics ENC-1-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay tương đối loại trục/ loại lỗ/ loại lỗ liền thân, có đường kính ø40mm, mới đây được bổ sung thêm ngõ ra Line Driver hỗ trợ dải điện áp nguồn 12-24VDC cho phép ứng dụng đa dạng hơn..

-35%

Cảm biến áp suất Autonics PSA-01-RC1/8

(0)
1.398.540đ 2.151.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  PSA-01-RC1/8 Dòng sản phẩm: PSA Series Thương hiệu: Autonics Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 40 chuẩn IEC Trọng lượng:  Khoảng 120g Chất liệu:  + Vỏ mặt trước: PC + Vỏ mặt sau: PC(Ph..

Hiển thị 1 đến 20 trong 214 (11 Trang)