Busbar

Busbar là giải pháp hiện đại nhất để phân phối năng lượng trong lắp đặt cho máy móc, thiết bị và phụ kiện chiếu sáng, trong tất cả các loại tòa nhà như nhà kho, hội chợ thương mại. Busbar cũng thường được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xương sống (ngang và dọc) của các tòa nhà trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, do đó quan sát thời gian cần thiết để lắp đặt và cung cấp giải pháp cuối cùng với những lợi thế kỹ thuật đáng kể.

Busbar Super Compact Additional elements Al Legrand 653IFB01

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Additional elements Legrand Busbar Super Compact Additional elements 653IFB01 loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước thanh nối đáp ứng được các yêu cầu lắp đặt. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280300P

(2)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280300P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280301P

(2)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280301P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280302P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280302P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280304P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280304P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280306P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280306P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280307P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280307P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280310P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280310P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280311P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280311P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280312P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280312P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280314P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280314P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280316P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280316P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280317P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280317P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280320P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280320P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280321P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280321P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280322P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280322P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280324P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280324P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280326P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280326P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280327P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280327P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280330P

(1)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280330P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Hiển thị 1 đến 20 trong 1624 (82 Trang)