Busbar

Busbar là giải pháp hiện đại nhất để phân phối năng lượng trong lắp đặt cho máy móc, thiết bị và phụ kiện chiếu sáng, trong tất cả các loại tòa nhà như nhà kho, hội chợ thương mại. Busbar cũng thường được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xương sống (ngang và dọc) của các tòa nhà trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, do đó quan sát thời gian cần thiết để lắp đặt và cung cấp giải pháp cuối cùng với những lợi thế kỹ thuật đáng kể.

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280100P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280100P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280100P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280100P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280101P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280101P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280102P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280102P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280104P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280104P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280104P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280104P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280106P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280106P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280107P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280107P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280120P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280120P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280120P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280120P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280121P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280121P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280121P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280121P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280122P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280122P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280122P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280122P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280124P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280124P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280124P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280124P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280126P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280126P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280126P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280126P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280127P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280127P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280127P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280127P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 1624 (82 Trang)