Braking Unit Mitsubishi

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-1.5K

(1)
18.866.100đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-1.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-1.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 1.5Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-15K

(1)
26.077.700đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-15K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-15K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 15Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Thá..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-3.7K

(1)
20.532.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-3.7K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-3.7K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 3.7Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-30K

(1)
63.814.300đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-30K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-30K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 30Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng:  1.4kg Thời gian bảo hành: 12 Th&a..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-55K

(1)
106.530.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-55K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-55K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 55Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 2.0kg Thời gian bảo hành: 12 Thá..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-7.5K

(1)
22.200.200đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-7.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-7.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 7.5Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H15K

(1)
45.018.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H15K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H15K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 15Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H220K

(1)
Liên hệ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H220K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H220K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 220Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 13kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aac..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H280K

(1)
Liên hệ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H280K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H280K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 280Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 13kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aac..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H30K

(1)
44.621.500đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H30K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H30K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 30Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 1.4kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H55K

(1)
102.102.000đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H55K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H55K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 55Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 2.0kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H7.5K

(1)
38.847.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H7.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H7.5K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 7.5Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aa..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H75K

(1)
Liên hệ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H75K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H75K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 75Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 2.0kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Hiển thị 1 đến 13 trong 13 (1 Trang)