Biến tần

Biến tần là thiết bị dùng để thay đổi tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi tần số.

-42%

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S0.75B-INT

(5)
2.162.182đ 3.727.900đ

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S0.75B-INT là dòng biến tần thông dụng và kinh tế. Với điện áp 220V, đây là dòng biến tần chuyên dùng cho các ứng dụng nhỏ và dân dụng (Ứng dụng cho máy làm nhang, máy làm chả giò, băng..

-42%

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S1.5B-INT

(5)
2.586.452đ 4.459.400đ

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S1.5B-INT là dòng biến tần thông dụng và kinh tế. Với điện áp 220V, đây là dòng biến tần chuyên dùng cho các ứng dụng nhỏ và dân dụng (Ứng dụng cho máy làm nhang, máy làm chả giò, băng ..

-42%

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S2.2B-INT

(4)
2.895.244đ 4.991.800đ

Biến tần Inovance MD200 1P, 220V MD200S2.2B-INT là dòng biến tần thông dụng và kinh tế. Với điện áp 220V, đây là dòng biến tần chuyên dùng cho các ứng dụng nhỏ và dân dụng (Ứng dụng cho máy làm nhang, máy làm chả giò, băng tải l..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T1.5GB

(2)
3.320.152đ 5.724.400đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T1.5GB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận chuyển..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T110G/132P-INT

(1)
52.853.196đ 91.126.200đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T110G/132P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu pisto..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T11G/15PB

(1)
8.454.776đ 14.577.200đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T11G/15PB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận chu..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T132G/160P-INT

(1)
85.862.040đ 148.038.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T132G/160P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vậ..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T15G/18.5PB

(1)
10.114.852đ 17.439.400đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T15G/18.5PB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận c..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T160G/200P-INT

(1)
92.656.740đ 159.753.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T160G/200P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vậ..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T18.5G/22P-INT

(1)
12.971.816đ 22.365.200đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T18.5G/22P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu pisto..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T2.2GB

(1)
3.899.456đ 6.723.200đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T2.2GB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận chuyển..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T22G/30P-INT

(1)
15.056.800đ 25.960.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T22G/30P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston,..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T3.7G/5.5PB

(1)
4.323.726đ 7.454.700đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T3.7G/5.5PB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận c..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T30G/37P-INT

(1)
18.492.430đ 31.883.500đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T30G/37P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận ..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T37G/45P-INT

(1)
21.233.916đ 36.610.200đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T37G/45P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston,..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T45G/55P-INT

(1)
27.140.520đ 46.794.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T45G/55P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston,..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T5.5G/7.5PB

(1)
5.559.532đ 9.585.400đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T5.5G/7.5PB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận c..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T55G/75P-INT

(1)
30.885.580đ 53.251.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T55G/75P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận ..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T7.5G/11PB

(1)
6.794.700đ 11.715.000đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T7.5G/11PB là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận ch..

-42%

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T75G/90P-INT

(4)
38.993.284đ 67.229.800đ

Biến tần Inovance MD290 3P, 380V MD290T75G/90P-INT là dòng sản phẩm đa năng rất dễ sử dụng và đem lại hiệu quả cho việc điều khiển tốc độ động cơ và các ứng dụng đặc biệt khác. Biến tần Inovance MD290 dùng cho các ứng dụng: điều khiển băng tải, bơm chân không kiểu piston, vận ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 306 (16 Trang)