Biến tần Schneider

Biến tần thương hiệu Schneider là thiết bị dùng để thay đổi tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi tần số.

Biến tần Schneider ATV12H018F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H018F1 Số cưc 1P Điện áp 120V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H018M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H018M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H018M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H018M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H037F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H037F1 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H037M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H037M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H037M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H037M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H055M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H055M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.55kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H075F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075F1 Số cưc 1P Điện áp 120V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.3 ..

Biến tần Schneider ATV12H075M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H075M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU15M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  1.5kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.4 ..

Biến tần Schneider ATV12HU15M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU15M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  1.5kW Kích thước (mm) H 143 W 105 D 131.2 Khối lượng (kg): 1.2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU22M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  2.2kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.4 ..

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU22M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  2.2kW Kích thước (mm) H 143 W 105 D 131.2 Khối lượng (kg): 1.2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU30M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  3kW Kích thước (mm) H 184 W 140 D 141.2 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU40M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  4kW Kích thước (mm) H 184 W 140 D 141.2 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV212H075M3X

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212H075M3X Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 107 D 150 Khối lượng (kg): 1.8 ..

Biến tần Schneider ATV212H075N4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212H075N4 Số cưc 3P Điện áp 380V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 107 D 150 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV212HD11M3X

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212HD11M3X Số cưc 1P Điện áp 240V Công suất  11kW Kích thước (mm) H 330 W 245 D 190 Khối lượng (kg): 11.55 ..

Biến tần Schneider ATV212HD11N4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212HD11N4 Số cưc 3P Điện áp 380V Công suất  11kW Kích thước (mm) H 232 W 180 D 170 Khối lượng (kg): 6.45 ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 138 (7 Trang)