Biến dòng

-45%

Biến dòng Vteke DK12512005

(0)
299.750đ 545.000đ

Biến dòng Vteke DK12512005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12512505

(0)
299.750đ 545.000đ

Biến dòng Vteke DK12512505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512505 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12515005

(0)
313.500đ 570.000đ

Biến dòng Vteke DK12515005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12515005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12516005

(0)
313.500đ 570.000đ

Biến dòng Vteke DK12516005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12516005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12520005

(0)
340.450đ 619.000đ

Biến dòng Vteke DK12520005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12520005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12525005

(0)
360.800đ 656.000đ

Biến dòng Vteke DK12525005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12525005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12530005

(0)
394.900đ 718.000đ

Biến dòng Vteke DK12530005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12530005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12532005

(0)
415.800đ 756.000đ

Biến dòng Vteke DK12532005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12532005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12540005

(0)
467.500đ 850.000đ

Biến dòng Vteke DK12540005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12540005 :   Tài liệu tham khả..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70322

(1)
300.300đ 429.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70322 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 125/5 A, CL 1, 1.5VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70323

(2)
309.540đ 442.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70323 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 150/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70324

(1)
319.550đ 456.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70324 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 2000/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70325

(0)
319.550đ 456.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70325 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 250/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70326

(0)
338.800đ 484.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70326 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 300/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70327

(0)
341.880đ 488.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70327 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 400/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70328

(0)
351.120đ 501.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70328 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 500/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70329

(0)
351.120đ 501.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70329 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 600/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-30%

Biến dòng TC 6 Circutor M70338

(0)
395.780đ 565.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70338 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 750/5 A, CL 0.5, 10VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 15 20 x 10 40 x 10 ..

-30%

Biến dòng TC 6 Circutor M70339

(0)
425.040đ 607.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70339 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 800/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 15 20 x 10 40 x 10 Thời g..

-30%

Biến dòng TC 8 Circutor M70366

(0)
585.200đ 836.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70366 Dòng sản phẩm: TC 8 Series Dòng điện định mức: 1000/5A, CL0.5, 15VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 25 x 5 30 x 100 80 x 30 ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 173 (9 Trang)