Biến dòng Vteke

Biến dòng Vteke có chức năng làm giảm tải một dòng điện ở cường độ cao xuống cường độ thấp tiêu chuẩn hơn, đồng thời tạo ra chiều đối lưu an toàn nhằm kiểm soát cường độ dòng điện thực tế chạy trong đường dây dẫn.

Biến dòng Vteke TK30S2505

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK30S2505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S2505 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK405005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK405005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK405005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12512005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12512005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512005 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK10030005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK10030005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10030005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK30S605

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK30S605 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S605 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK406005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK406005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK406005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12512505

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12512505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512505 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK10032005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK10032005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10032005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK30S805

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK30S805 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S805 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK606005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK606005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK606005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12515005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12515005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12515005 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK10040005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK10040005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10040005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK608005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK608005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK608005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12516005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12516005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12516005 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK30S1255

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK30S1255 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1255 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke TK6010005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK6010005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK6010005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12520005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12520005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12520005 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK6012005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK6012005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK6012005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Biến dòng Vteke DK12525005

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke DK12525005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12525005 :   Tài liệu tham khả..

Biến dòng Vteke TK30S1605

(0)
Liên hệ

Biến dòng Vteke TK30S1605 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1605 :   Tài liệu tham khảo: ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 35 (2 Trang)