Biến dòng Vteke

Biến dòng Vteke

-45%

Biến dòng Vteke DK12512005

(0)
299.750đ 545.000đ

Biến dòng Vteke DK12512005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12512505

(0)
299.750đ 545.000đ

Biến dòng Vteke DK12512505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512505 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12515005

(0)
313.500đ 570.000đ

Biến dòng Vteke DK12515005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12515005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12516005

(0)
313.500đ 570.000đ

Biến dòng Vteke DK12516005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12516005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12520005

(0)
340.450đ 619.000đ

Biến dòng Vteke DK12520005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12520005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12525005

(0)
360.800đ 656.000đ

Biến dòng Vteke DK12525005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12525005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12530005

(0)
394.900đ 718.000đ

Biến dòng Vteke DK12530005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12530005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12532005

(0)
415.800đ 756.000đ

Biến dòng Vteke DK12532005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12532005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke DK12540005

(0)
467.500đ 850.000đ

Biến dòng Vteke DK12540005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12540005 :   Tài liệu tham khả..

-45%

Biến dòng Vteke TK10025005

(0)
327.250đ 595.000đ

Biến dòng Vteke TK10025005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10025005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK10030005

(0)
394.900đ 718.000đ

Biến dòng Vteke TK10030005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10030005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK10032005

(0)
408.650đ 743.000đ

Biến dòng Vteke TK10032005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10032005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK10040005

(0)
476.850đ 867.000đ

Biến dòng Vteke TK10040005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10040005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S1005

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S1005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S1255

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S1255 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1255 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S1505

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S1505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1505 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S1605

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S1605 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1605 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S2005

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S2005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S2005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S2505

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S2505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S2505 :   Tài liệu tham khảo: ..

-45%

Biến dòng Vteke TK30S405

(0)
91.300đ 166.000đ

Biến dòng Vteke TK30S405 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S405 :   Tài liệu tham khảo: ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 35 (2 Trang)