Biến dòng Vteke

Biến dòng Vteke có chức năng làm giảm tải một dòng điện ở cường độ cao xuống cường độ thấp tiêu chuẩn hơn, đồng thời tạo ra chiều đối lưu an toàn nhằm kiểm soát cường độ dòng điện thực tế chạy trong đường dây dẫn.

-48%

Biến dòng Vteke TK30S1505

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S1505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1505 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK30S2005

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S2005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S2005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK30S2505

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S2505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S2505 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK403005

(0)
116.688đ 224.400đ

Biến dòng Vteke TK403005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK403005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK404005

(0)
116.688đ 224.400đ

Biến dòng Vteke TK404005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK403005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK405005

(0)
120.692đ 232.100đ

Biến dòng Vteke TK405005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK405005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke DK12512005

(0)
311.740đ 599.500đ

Biến dòng Vteke DK12512005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512005 :   Tài liệu tham khả..

-48%

Biến dòng Vteke TK10030005

(0)
410.696đ 789.800đ

Biến dòng Vteke TK10030005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10030005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK30S605

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S605 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S605 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK406005

(0)
130.988đ 251.900đ

Biến dòng Vteke TK406005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK406005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke DK12512505

(0)
311.740đ 599.500đ

Biến dòng Vteke DK12512505 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12512505 :   Tài liệu tham khả..

-48%

Biến dòng Vteke TK10032005

(0)
424.996đ 817.300đ

Biến dòng Vteke TK10032005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10032005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK30S805

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S805 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S805 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK606005

(0)
177.320đ 341.000đ

Biến dòng Vteke TK606005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK606005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke DK12515005

(0)
326.040đ 627.000đ

Biến dòng Vteke DK12515005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12515005 :   Tài liệu tham khả..

-48%

Biến dòng Vteke TK10040005

(0)
495.924đ 953.700đ

Biến dòng Vteke TK10040005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK10040005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK608005

(0)
177.320đ 341.000đ

Biến dòng Vteke TK608005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK608005 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke DK12516005

(0)
326.040đ 627.000đ

Biến dòng Vteke DK12516005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng DK12516005 :   Tài liệu tham khả..

-48%

Biến dòng Vteke TK30S1255

(0)
94.952đ 182.600đ

Biến dòng Vteke TK30S1255 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK30S1255 :   Tài liệu tham khảo: ..

-48%

Biến dòng Vteke TK6010005

(0)
201.344đ 387.200đ

Biến dòng Vteke TK6010005 là loại biến dòng đo lường, biến đổi dòng điện giá trị cao sang các dòng điện chuẩn tín hiệu 1A hoặc 5A, có độ chính xác cao, độ bền cơ học tốt. Kích thước biến dòng TK6010005 :   Tài liệu tham khảo: ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 35 (2 Trang)