Biến dòng Taiwan Meters

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-816 1500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-816 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-816 1500/5A Dòng sản phẩm: TS-816 Dòng điện định mức: 1500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng ..

Biến dòng loại tròn Taiwan Meters RCT-15-2 400/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại tròn RCT-15-2 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: RCT-15-2 400/5A Dòng sản phẩm: RCT-15-2 Dòng điện định mức: 400/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: ..

Biến dòng loại tròn Taiwan Meters RCT-15-2 500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại tròn RCT-15-2 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: RCT-15-2 500/5A Dòng sản phẩm: RCT-15-2 Dòng điện định mức: 500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: ..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-130 3000/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-130 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-130 3000/5A Dòng sản phẩm: MFO-130 Dòng điện định mức: 3000/5A Kích thước: 110x70mm Loại: Class 1 Điện áp định mức..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 50/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-30 50/5A Dòng sản phẩm: MFO-30 Dòng điện định mức: 50/5A Kích thước: 30x10mm Loại: Class 1 Điện áp định mức: 60..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 60/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-30 60/5A Dòng sản phẩm: MFO-30 Dòng điện định mức: 60/5A Kích thước: 30x10mm Loại: Class 1 Điện áp định mức: 60..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-23 100/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-23 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-23 100/5A Dòng sản phẩm: TS-23 Dòng điện định mức: 100/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-23 150/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-23 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-23 150/5A Dòng sản phẩm: TS-23 Dòng điện định mức: 150/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-23 200/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-23 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-23 200/5A Dòng sản phẩm: TS-23 Dòng điện định mức: 200/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-58 250/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-58 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-58 250/5A Dòng sản phẩm: TS-58 Dòng điện định mức: 250/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-58 300/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-58 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-58 300/5A Dòng sản phẩm: TS-58 Dòng điện định mức: 300/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-58 400/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-58 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-58 400/5A Dòng sản phẩm: TS-58 Dòng điện định mức: 400/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-58 500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-58 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-58 500/5A Dòng sản phẩm: TS-58 Dòng điện định mức: 500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-816 2000/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-816 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-816 2000/5A Dòng sản phẩm: TS-816 Dòng điện định mức: 2000/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng ..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-816 2500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-816 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-816 2500/5A Dòng sản phẩm: TS-816 Dòng điện định mức: 2500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng ..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-816 3000/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-816 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-816 3000/5A Dòng sản phẩm: TS-816 Dòng điện định mức: 3000/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng ..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-88 1000/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-88 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-88 1000/5A Dòng sản phẩm: TS-88 Dòng điện định mức: 1000/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-88 600/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-88 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-88 600/5A Dòng sản phẩm: TS-88 Dòng điện định mức: 600/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-88 750/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-88 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-88 750/5A Dòng sản phẩm: TS-88 Dòng điện định mức: 750/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-88 800/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-88 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-88 800/5A Dòng sản phẩm: TS-88 Dòng điện định mức: 800/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Hiển thị 1 đến 20 trong 85 (5 Trang)