Biến dòng Circutor

-47%

Biến dòng Circutor TC 5.2 M70323

(1)
234.366đ 442.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70324 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 200/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TA 600(CT) Circutor M705B9

(1)
3.052.588đ 5.759.600đ

Biến dòng Circutor TA 600, sản xuất tại Châu Âu Biến dòng Circutor TA 600, hay còn có tên gọi khác là máy biến điện áp Circutor, có chức năng  làm giảm tải một dòng điện ở cường độ cao xuống cường độ thấp tiêu chuẩn hơn, đồng thời tạo ra chi..

-47%

Biến dòng TC 10 Circutor M70374

(1)
539.275đ 1.017.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70374 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 1200/5 A, CL 0.5, 10VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 50 x 50 60 x 30 80 x 30 ..

-47%

Biến dòng TC 10 Circutor M70375

(1)
564.344đ 1.064.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70375 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 1500/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 50 x 50 60 x 30 80 x 30 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 10 Circutor M70376

(1)
658.790đ 1.243.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70376 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 1600/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 50 x 50 60 x 30 80 x 30 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 10 Circutor M7037E

(1)
553.267đ 1.043.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M7037E Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 1250/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 50 x 50 60 x 30 80 x 30 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 4 Circutor M703D5

(1)
202.884đ 382.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M703D5 Dòng sản phẩm: TC 4 Series Dòng điện định mức: 50/5 A, CL 3, 1VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 10 20 x 10 25 x 5 ..

-47%

Biến dòng TC 4 Circutor M703D6

(1)
212.795đ 401.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M703D6 Dòng sản phẩm: TC 4 Series Dòng điện định mức: 60/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 10 20 x 10 25 x 5 Thời gian..

-47%

Biến dòng TC 4 Circutor M703D7

(1)
212.795đ 401.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M703D7 Dòng sản phẩm: TC 4 Series Dòng điện định mức: 75/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 10 20 x 10 25 x 5 Thời gian..

-47%

Biến dòng TC 4 Circutor M703D8

(1)
212.795đ 401.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M703D8 Dòng sản phẩm: TC 4 Series Dòng điện định mức: 100/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 10 20 x 10 25 x 5 Thời gia..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70322

(1)
227.370đ 429.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70322 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 125/5 A, CL 1, 1.5VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70323

(2)
234.366đ 442.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70323 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 150/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70324

(1)
241.945đ 456.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70324 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 2000/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70325

(0)
241.945đ 456.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70325 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 250/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70326

(0)
256.520đ 484.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70326 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 300/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70327

(0)
258.852đ 488.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70327 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 400/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70328

(0)
265.848đ 501.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70328 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 500/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 5.2 Circutor M70329

(0)
265.848đ 501.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70329 Dòng sản phẩm: TC 5.2 Series Dòng điện định mức: 600/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 20 x 12 25 x 10 30 x 10 Thời ..

-47%

Biến dòng TC 6 Circutor M70338

(0)
299.662đ 565.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70338 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 750/5 A, CL 0.5, 10VA Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 15 20 x 10 40 x 10 ..

-47%

Biến dòng TC 6 Circutor M70339

(0)
321.816đ 607.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: M70339 Dòng sản phẩm: TC 10 Series Dòng điện định mức: 800/5 A Đường kính: Từ 20.3 đến 63 mm Tần số: 50 / 60 Hz Kích thước(mm): 30 x 15 20 x 10 40 x 10 Thời g..

Hiển thị 1 đến 20 trong 53 (3 Trang)