Biến dòng Circutor

Biến dòng Circutor, hay còn có tên gọi khác là máy biến điện áp Circutor, có chức năng làm giảm tải một dòng điện ở cường độ cao xuống cường độ thấp tiêu chuẩn hơn, đồng thời tạo ra chiều đối lưu an toàn nhằm kiểm soát cường độ dòng điện thực tế chạy trong đường dây dẫn.

Không có sản phẩm trong danh mục này.