Biến áp

-47%

Máy biến áp Togi TRH1.5K-21S

(0)
5.322.790đ 10.043.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH1.5K-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 1500VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH1.5K-42S

(0)
5.322.790đ 10.043.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH1.5K-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 1500VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&..

-47%

Máy biến áp Togi TRH100-21S

(0)
1.195.733đ 2.256.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH100-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 100VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH100-42S

(0)
1.195.733đ 2.256.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH100-42S Công suất ngõ ra: 100VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA Màu sắc: Đen Kháng h..

-47%

Máy biến áp Togi TRH150-21S

(0)
1.384.042đ 2.611.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH150-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 150VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH150-42S

(0)
1.384.042đ 2.611.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH200-42S Công suất ngõ ra: 150VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA Màu sắc: Đen Kháng h..

-47%

Máy biến áp Togi TRH1K-21S

(0)
3.974.311đ 7.498.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH1K-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 1000VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH1K-42S

(0)
3.974.311đ 7.498.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH1K-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 1000VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&ag..

-47%

Máy biến áp Togi TRH2.5K-21S

(0)
9.226.558đ 17.408.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH2.5K-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 2500VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH2.5K-42S

(0)
9.226.558đ 17.408.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH2.5K-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 2500VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&..

-47%

Máy biến áp Togi TRH200-21S

(0)
1.490.731đ 2.812.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH200-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 200VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH200-42S

(0)
1.490.731đ 2.812.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH200-42S Công suất ngõ ra: 200VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA Màu sắc: Đen Kháng h..

-47%

Máy biến áp Togi TRH2K-21S

(0)
7.452.489đ 14.061.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH2K-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 2000VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH2K-42S

(0)
7.452.489đ 14.061.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH2K-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 2000VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&ag..

-47%

Máy biến áp Togi TRH30-21S

(0)
972.444đ 1.834.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH30-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 30VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH30-42S

(0)
972.444đ 1.834.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH30-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 30 VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&agr..

-47%

Máy biến áp Togi TRH300-21S

(0)
1.923.317đ 3.628.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH300-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 300VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH300-42S

(0)
1.923.317đ 3.628.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH300-42S Công suất ngõ ra: 300VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA Màu sắc: Đen Kháng h..

-47%

Máy biến áp Togi TRH3K-21S

(0)
10.185.010đ 19.217.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH3K-21S Dòng sản phẩm: TRH-21S Công suất ngõ ra: 3000VA Điện áp sơ cấp: 200– 210– 220 V Điện áp cuộn thứ cấp: 100-105-110V Công suất định mức: 750 VA ..

-47%

Máy biến áp Togi TRH3K-42S

(0)
10.185.010đ 19.217.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TRH3K-42S Dòng sản phẩm: TRH-42S Công suất ngõ ra: 3000VA Điện áp cuộn sơ cấp: 380-400-440V Điện áp cuộn thứ cấp: 200-220V Công suất định mức: 100 VA M&ag..

Hiển thị 1 đến 20 trong 80 (4 Trang)