Beeteco thông báo về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

Beeteco thông báo về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

Kính gửi Quý Khách hàng!

Beeteco xin được thông báo đến Quý khàng hàng việc chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định theo quyết định của Bộ thông tin và Truyền thông như sau:

Sau ngày 16/6/2017 mã vùng số điện thoại cố định của Beeteco sẽ chuyển từ (0650) 3617012/ 3617011 thành (0274) 3617012/ 3617011

Beeteco thông báo về việc đổi mã vùng điện thoại cố định

Việc chuyển đổi mã vùng đôi lúc có thể gây ra sự bất tiện cho Quý khách hàng khi liên lạc với chúng tôi. Hãy gọi đến số Hotline: 0909.41.61.43 nếu Quý khách không thể liên lạc được với số máy cố định của công ty.

Các số điện thoại để liên lạc với Beeteco:

  • Điện thoại cố định: (0274) 3617012 và (0274) 3617011
  • Hotline hỗ trợ tư vân, báo giá sản phẩm: 0909 41 61 43
  • Hotline hỗ trợ kỹ thuật về biến tần:0908 303 606 (tư vấn miễn phí)

Beeteco trân trọng thông báo.