Bản lề

Bản lề là một loại dụng cụ được làm từ kim loại dùng để cố định và thay đổi đóng mở giữa 2 cánh cửa với nhau hoặc giữa cánh cửa với vật dụng khác

Bản lề tủ điện (Foot-Style Stop) Takigen B-482

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-482 (Foot-Style Stop Stay) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless middle open) Takigen B-1006-3

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1006-3 (Stainless middle-open joint hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu tron..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Vertical Retracting) Takigen B-484-2-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-484-2-R (Vertical Retracting Stay) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọ..

Liên hệ

Chốt móc (Catch Clips) Takigen C-7-2

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-7-2 (Catch Clips) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự là một tron..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-526

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-526 (Concealed Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-508-A-3

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-508-A-3 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco ..

Liên hệ

Clean Catch With Waterproof Switch Takigen LE-134

(0)
Liên hệ

Tính năng: Cửa bắt và công tắc cửa có nắp nhựa để ngăn bụi, cùng với cấu trúc chống thấm nước Tích hợp bắt từ và công tắc cửa. Được bao phủ bởi một nắp nhựa, vì vậy có thể ngăn chặn sự phát sinh của bụi. Sử dụng công tắc chống nước IP67. Neodymium ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-100-6

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-100-6 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Slip joint Bushing) Takigen B-267-2-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-267-2-R (Slip-joint Bushing Hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đ&aacu..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless free Spring) Takigen B-1118-4

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1118-4 (Stainless free spring hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. ..

Liên hệ

Chốt móc (Stainless snap with keyholes) Takigen C-1144-4A

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-1144 (Stainless snap fasteners with keyholes) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. B..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-542-A

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-542-A (Concealed Hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Flag Hinges) Takigen B-528-B-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-528-B-2 (Flag Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Iron Butt Hinges) Takigen B-550-3

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-550-3  (Iron Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beet..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stanless Removable) Takigen B-1239-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1239-2 (Stainless removable hinge for clean room) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu tro..

Liên hệ

Chốt móc (Stainless Large-Size) Takigen C-1143-3-2

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-1143 (Stainless Large-Size Fasteners) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh d..

Liên hệ

Chốt móc (Snap Fasteners) Takigen C-146-1

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-146 (Snap Fasteners) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự là ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-521-1

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-521-1 (Concealed Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beete..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (One-Touch Canopies) Takigen B-38-2-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-38-2-R (One-Touch Stays For Canopies) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless Flag) Takigen B-1519-1-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1519-1-R (Stainless flag hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đá..

Hiển thị 1 đến 20 trong 183 (10 Trang)