Bản lề

Bản lề là một loại dụng cụ được làm từ kim loại dùng để cố định và thay đổi đóng mở giữa 2 cánh cửa với nhau hoặc giữa cánh cửa với vật dụng khác

Bản lề tủ điện (Concealed Interlock) Takigen B-10-1

(0)
Liên hệ

Bản lề Takigen B-10-1  (Concealed Interlock Hinges)  Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. ..

Bản lề tủ điện (Concealed Interlock) Takigen B-10-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-10-2 (Concealed Interlock Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực...

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-100-4

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-100-4 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vin..

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-100-6

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-100-6 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Bản lề tủ điện (Stainless Middle-Open) Takigen B-1006-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1006-2 (Stainless Middle-Open Joint Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi..

Bản lề tủ điện (Stainless middle open) Takigen B-1006-3

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1006-3 (Stainless middle-open joint hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu tron..

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-101-4

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-101-4 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-101-6

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-101-6 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Bản lề tủ điện Takigen B-1025-2A

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1025-A (Stainless large-size stay for doors) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đ&a..

Bản lề tủ điện (Stainless Vertical) Takigen B-1066-1P

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1066-1P  (Stainless Vertical type slip-join hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu ..

Bản lề tủ điện (Stainless Vertical) Takigen B-1066-2P

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1066-2P (Stainless Vertical Type Slip-Joint Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu t..

Stainless Butt Hinges Takigen B-1078-13

(0)
Liên hệ

Stainless Butt Hinges B-1078-13 Bản lề Takigen được thiết kế, cấu tạo để làm cầu nối cố định các cánh cửa hoặc các đối tượng rắn khác. Bản lề Takigen có nhiều mẫu mã và được gia công bằng nhiều vật liệu đa dạng như sắt, thép, nhôm và đặc biệt là thép ..

Stainless Butt Hinges Takigen B-1078-14

(0)
Liên hệ

Stainless Butt Hinges B-1078 Bản lề Takigen được thiết kế, cấu tạo để làm cầu nối cố định các cánh cửa hoặc các đối tượng rắn khác. Bản lề Takigen có nhiều mẫu mã và được gia công bằng nhiều vật liệu đa dạng như sắt, thép, nhôm và đặc biệt là thép kh&..

Bản lề tủ điện (Slip-Joint) Takigen B-1103-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1103-R  (Slip-Joint Flag Hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng..

Bản lề tủ điện (Stainless Flat Torque) Takigen B-1109-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1109-2 (Stainless Flat Torque Hinges)  Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh..

Bản lề tủ điện (Stainless free Spring) Takigen B-1118-4

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1118-4 (Stainless free spring hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. ..

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-113-1

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-113-1 (Concealed Hinges For Heavy-Duty Use) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi..

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-113-2

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-113 (Concealed Hinges For Heavy-Duty Use) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi l..

Bản lề tủ điện (Safe Wall) Takigen B-1147

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1147 (Safe Wall Hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu t..

Bản lề tủ điện (Slip Joint Stoppers) Takigen B-119-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-119-R (Slip-Joint hinges with stoppers)  Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 186 (10 Trang)