Bản lề Takigen

Bản lề thương hiệu Takigen là một loại dụng cụ được làm từ kim loại dùng để cố định và thay đổi đóng mở giữa 2 cánh cửa với nhau hoặc giữa cánh cửa với vật dụng khác

Bản lề tủ điện (Foot-Style Stop) Takigen B-482

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-482 (Foot-Style Stop Stay) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless middle open) Takigen B-1006-3

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1006-3 (Stainless middle-open joint hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu tron..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stage stopper) Takigen B-482-W

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-482-W (Stage stopper stay) Bản lề tủ điện Takigen : Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Be..

Liên hệ

Chốt móc (Snap) Takigen C-173-3

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-173-3 (Snap Fasteners) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự là một..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-101-4

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-101-4 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Flag Hinges) Takigen B-527-B-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-527-B-2 (Flag Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco ..

Liên hệ

Personal Coin Locks Takigen C-288-P

(0)
Liên hệ

Personal Coin Locks C-288-P Bản lề Takigen được thiết kế, cấu tạo để làm cầu nối cố định các cánh cửa hoặc các đối tượng rắn khác. Bản lề Takigen có nhiều mẫu mã và được gia công bằng nhiều vật liệu đa dạng như sắt, thép, nhôm và đặc biệt là thép kh&o..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Butt Hinges) Takigen B-100-6

(1)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-100-6 (Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vi..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Slip joint Bushing) Takigen B-267-2-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-267-2-R (Slip-joint Bushing Hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đ&aacu..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless Rotary) Takigen B-1453-1-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1453-1-R  (Stainless rotary stays for canopies) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện,..

Liên hệ

Chốt móc (Stainless catch clips) Takigen C-1545-4

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-1545 (Stainless catch clips) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự l&..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Continuous Heavy-Duty) Takigen B-80-1

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-80-1 (Continuous Hinges For Heavy-Duty Use) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Flag Hinges) Takigen B-61-3

(0)
Liên hệ

 Bản lề tủ điện Takigen B-61-3 (Flag Hinges) Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự là một tr..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Iron Butt Hinges) Takigen B-550-3

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-550-3  (Iron Butt Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beet..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stanless Removable) Takigen B-1239-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1239-2 (Stainless removable hinge for clean room) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu tro..

Liên hệ

Chốt móc (Stainless spring catches) Takigen C-1539-3

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-1539 (Stainless spring catches) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự l&agr..

Liên hệ

Chốt móc (Snap Fasteners) Takigen C-145-1

(0)
Liên hệ

Chốt móc Takigen C-145 (Snap Fasteners) Chốt móc Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Beeteco vinh dự là ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Concealed Hinges) Takigen B-520-B-1

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-520-B-1 (Concealed Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. Bee..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless Slide Hinges) Takigen B-1401-2

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1401-2 (Stainless Slide Hinges) Bản lề tủ điện Takigen: Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực. ..

Liên hệ

Bản lề tủ điện (Stainless Flag) Takigen B-1519-1-R

(0)
Liên hệ

Bản lề tủ điện Takigen B-1519-1-R (Stainless flag hinges) Bản lề tủ điện Takigen (loại mở từ bên phải): Takigen là nhà sản xuất thiết bị, phụ kiện công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm. Hiện nay Takigen đã cho ra đời hơn 8000 sản phẩm thiết bị điện, đá..

Hiển thị 1 đến 20 trong 184 (10 Trang)