Aptomat (MCCB) 4P, 125A G-TWIN Fuji Electric BW125JAG-4P

Giới thiệu sản phẩm