ACB

Máy cắt không khí ACB ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, còn có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như: ngắn mạch, để bảo vệ các phần tử của hệ thống điện.

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-08A/04

(0)
46.200.000đ 66.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-08A/04 Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 8kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-13A/06

(0)
49.280.000đ 70.400.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-13A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 12.5kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/06

(0)
78.540.000đ 112.200.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/13

(0)
83.160.000đ 118.800.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/13 Dòng định mức: 1250A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/20

(0)
138.600.000đ 198.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/20 Dòng định mức: 2000A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-08A/04

(0)
40.040.000đ 57.200.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-08A/04 Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 8kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-13A/06

(0)
46.816.000đ 66.880.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-13A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 12.5kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-25A/06

(0)
67.760.000đ 96.800.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-25A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-25A/13

(0)
80.850.000đ 115.500.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-25A/13 Dòng định mức: 1250A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-25A/20

(0)
103.950.000đ 148.500.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-25A/13 Dòng định mức: 2000A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-20P-25F/06

(0)
100.100.000đ 143.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-20P-25F/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-20P-25F/13

(0)
107.800.000đ 154.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-20P-25F/13 Dòng định mức: 1250A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-20P-25F/20

(0)
111.650.000đ 159.500.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-20P-25F/20 Dòng định mức: 2000A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/30800E

(0)
54.481.460đ 115.918.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-2000P/30800E Số cực: 3P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 800A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&agr..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/31000E

(0)
54.481.460đ 115.918.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT3-1600X/31250E Số cực: 3P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 1000A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&ag..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/31250E

(0)
54.481.460đ 115.918.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-2000P/31250E Số cực: 3P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 1250A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&ag..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/31600E

(0)
54.481.460đ 115.918.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-2000P/31600E Số cực: 3P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 1600A Dòng cắt: 80kA  Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bả..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/32000E

(0)
54.481.460đ 115.918.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-6300P/36300E Số cực: 3P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 2000A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&ag..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/40800E

(0)
69.520.473đ 147.915.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-2000P/40800E Số cực: 4P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 800A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&agr..

-53%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT2-2000P/41000E

(0)
69.520.473đ 147.915.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BT2-2000P/41000E Số cực: 4P Loại: Cố định ( Fixed ) Dòng định mức: 1000A Dòng cắt: 80kA Tiếp điểm: D/O Hãng sản xuất:  FUJI ELECTRIC Thời gian bảo h&ag..

Hiển thị 1 đến 20 trong 393 (20 Trang)