ACB

Máy cắt không khí ACB ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, còn có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như: ngắn mạch, để bảo vệ các phần tử của hệ thống điện.

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/30630E

(0)
82.575.636đ 158.799.300đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/30630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500X/42000E

(0)
112.003.320đ 215.391.000đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500X/42000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/30630E

(0)
57.540.340đ 110.654.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600P/30630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/41600E

(0)
103.763.088đ 199.544.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji ElectricBT3-2500HP/41600E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000X/44000E

(0)
216.908.692đ 417.132.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000X/44000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/41600E

(0)
45.229.184đ 86.979.200đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT2-2000P/30800E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/31600E

(0)
99.397.012đ 191.148.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/31600E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300HP/45000E

(0)
715.263.692đ 1.375.507.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300HP/45000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500P/42000E

(0)
92.646.268đ 178.165.900đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500P/42000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000P/33200E

(0)
96.618.808đ 185.805.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000P/33200E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/40630E

(0)
70.032.820đ 134.678.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600P/40630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/42000E

(0)
103.763.088đ 199.544.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/42000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000HX/33200E

(0)
128.783.512đ 247.660.600đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000HX/33200E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600X/30800E

(0)
70.613.972đ 135.796.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600X/30800E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/32000E

(0)
99.397.012đ 191.148.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/32000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300HP/46300E

(0)
918.994.648đ 1.767.297.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300HP/46300E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/30800E

(0)
82.575.636đ 158.799.300đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/30800E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000P/34000E

(0)
152.479.756đ 293.230.300đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000P/34000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600X/30630E

(0)
70.613.972đ 135.796.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric  BT3-1600X/30630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/42500E

(0)
121.258.280đ 233.189.000đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/42500E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Hiển thị 1 đến 20 trong 85 (5 Trang)