ACB Mitsubishi

Máy cắt không khí Mitsubishi hay còn được gọi tắt là ACB (Air Circuit Breaker) là một thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải và ngắn mạch. ACB Mitsubishi có cấu trúc phức tạp về mặt kết cấu, nhưng lại đơn giản về mặt công nghệ, giá thành thấp hơn so với VCB nhưng lại kích thước lớn hơn.

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE3200-SW 4P 3200A 85kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 3200A, Dòng cắt ngắn mạch 85kA. AE3200-SW 4P 3200A 85kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1000-SW 3P 1000A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1000A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1000-SW 3P 1000A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SW 3P 4000A 130kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 130kA. AE4000-SW 3P 4000A 130kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SWA 4P 4000A 85kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 85kA. AE4000-SW 4P 4000A 85kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1250-SW 3P 1250A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1250A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1250-SW 3P 1250A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE5000-SW 3P 5000A 130kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 5000A, Dòng cắt ngắn mạch 130kA. AE5000-SW 3P 5000A 130kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2000-SW 4P 2000A 100kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE2000-SW 4P 2000A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1600-SW 3P 1600A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khíACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1600A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1600-SW 3P 1600A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE6300-SW 3P 6000A 130kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 6300A, Dòng cắt ngắn mạch 130kA. AE6300-SW 3P 6300A 130kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2500-SW 4P 2500A 100kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 2500A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE2400-SW 4P 2500A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2000-SWA 3P 2000A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khíACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 2000A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE630-SWA 3P 2000A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE630-SW 4P 630A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 630A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE630-SW 4P 630A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE3200-SW 4P 3200A 100kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 3200A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE3200-SW 4P 3200A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2000-SW 3P 2000A 85kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 2000A, Dòng cắt ngắn mạch 85kA. AE2000-SW 3P 2000A 85kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1000-SW 4P 1000A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 1000A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1000-SW 4P 1000A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SWA 4P 4000A 100kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE4000-SWA 4P 4000A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2500-SW 3P 2500A 85kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 2500A, Dòng cắt ngắn mạch 85kA. AE2500-SW 3P 2500A 85kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1250-SW 4P 1250A 65kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 1250A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1250-SW 4P 1250A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SW 4P 4000A 130kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 130kA. AE4000-SW 4P 4000A 130kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE3200-SW 3P 3200A 85kA

(0)
Liên hệ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 3200A, Dòng cắt ngắn mạch 85kA. AE3200-SW 3P 3200A 85kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Hiển thị 1 đến 20 trong 30 (2 Trang)