ACB Fuji Electric

Máy cắt không khí ACB thương hiệu Fuji Electric ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, còn có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như: ngắn mạch, để bảo vệ các phần tử của hệ thống điện.

-48%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SW 3P 4000A 100kA

(0)
224.072.420đ 430.908.500đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE4000-SWA 3P 4000A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

Liên hệ
-48%

Motor CB Fuji Electric BM3VHB-025

(0)
1.475.760đ 2.838.000đ

Motor CB Fuji Electric BM3VHB-025 (còn được gọi là Aptomat Motor Starter (CB Từ)) là loại thiết bị dùng để khởi động hay dùng để bảo vệ chuyên dụng cho động cơ với: kích thước nhỏ gọn, hiệu suất làm việc cao, thân thiện với môi trường,.. Ưu điểm của Motor CB + Mo..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/42000E

(0)
125.443.604đ 241.237.700đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/42000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300HX/36300E

(0)
866.526.232đ 1.666.396.600đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300HX/36300E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/30630E

(0)
57.540.340đ 110.654.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600P/30630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/41000E

(0)
103.763.088đ 199.544.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/41000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000P/44000E

(0)
185.392.636đ 356.524.300đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000P/44000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/41600E

(0)
45.229.184đ 86.979.200đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT2-2000P/30800E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/31000E

(0)
99.397.012đ 191.148.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/31000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300P/46300E

(0)
820.531.140đ 1.577.944.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300P/46300E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500P/32000E

(0)
73.727.940đ 141.784.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500P/32000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/42500E

(0)
142.520.664đ 274.078.200đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/42500E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300HX/45000E

(0)
841.486.932đ 1.618.244.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300HX/45000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600P/40630E

(0)
70.032.820đ 134.678.500đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600P/40630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/41250E

(0)
103.763.088đ 199.544.400đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/41250E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-4000X/34000E

(0)
178.401.080đ 343.079.000đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-4000X/34000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-1600X/30800E

(0)
70.613.972đ 135.796.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-1600X/30800E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn địn..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HX/31250E

(0)
99.397.012đ 191.148.100đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HX/31250E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-6300P/35000E

(0)
518.158.784đ 996.459.200đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-6300P/35000E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho..

Liên hệ
-48%

Máy cắt không khí ACB Fuji Electric BT3-2500HP/30630E

(0)
82.575.636đ 158.799.300đ

Máy cắt không khí - ACB (Air Circuit Breaker) Fuji Electric BT3-2500HP/30630E là thiết bị dùng để đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Được sử dụng làm máy cắt chính và đầu nguồn của lưới điện hạ thế. Ngoài ra, ACB đảm bảo cấp nguồn điện ổn định ch..

Hiển thị 1 đến 20 trong 89 (5 Trang)