AC Reactor

AC Reactor Fuji Electric ACR2-0.4A

(0)
6.276.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-0.4A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-0.75A

(0)
6.545.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-0.75A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fre..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-1.5A

(0)
7.010.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-1.5A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-110

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-11A

(0)
10.931.800đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-11A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Freni..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-15A

(0)
11.777.700đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-15A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Freni..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-18.5A

(0)
13.456.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-18.5A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fre..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-2.2A

(0)
7.475.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-2.2A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-22A

(0)
13.646.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-22A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Freni..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-3.7A

(0)
8.413.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-3.7A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-37

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-5.5A

(0)
9.344.500đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-5.5A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-55

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-7.5A

(0)
10.282.800đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR2-7.5A Loại AC Kích thước(mm): H 115 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 200V series Điện áp cung cấp: 200V Dùng cho dòng biến tần: Fren..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-75

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR2-90

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR4-0.75A

(0)
7.475.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: ACR4-0.75A Loại AC Kích thước(mm): H 85 W 120 D 90 Dòng sản phẩm: 400V series Điện áp cung cấp: 400V Dùng cho dòng biến tần: Eco,..

AC Reactor Fuji Electric ACR4-1.5A

(0)
7.940.900đ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR4-110

(0)
Liên hệ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

AC Reactor Fuji Electric ACR4-11A

(0)
12.617.000đ

Bộ kháng điện xoay chiều (AC Reactor) Cuộn kháng AC là cuộn dây được quấn quanh lõi thép. Cuộn kháng AC giúp giảm méo sóng hài, tức là nhiễu trên dòng xoay chiều đầu vào. Ngoài ra, Cuộn kháng AC sẽ giảm biên độ đỉnh của c..

Hiển thị 1 đến 20 trong 67 (4 Trang)