AC Reactor Mitsubishi

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-0.4K

(0)
5.270.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-0.4K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.4Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-0.75K

(0)
5.769.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-0.75K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.75Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&a..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-1.5K

(0)
5.995.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-1.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 1.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-11K

(0)
13.981.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-11K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 11Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-15K

(0)
17.757.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-15K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 15Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-18.5K

(0)
19.974.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-18.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 18.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&a..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-2.2K

(0)
6.494.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-2.2K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 2.2Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-22K

(0)
22.250.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-22K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 22Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-3.7K

(0)
8.494.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-3.7K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 3.7Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-30K

(0)
37.448.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-30K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 22Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-37K

(0)
46.443.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-37K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 37Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-45K

(0)
51.711.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-45K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 45Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-5.5K

(0)
10.264.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-5.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 5.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-55K

(0)
64.198.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-55K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 55Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-7.5K

(0)
10.989.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-7.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 7.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H0.4K

(0)
6.494.400đ

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H0.4K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-H0.4K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 0.4Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mits..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H1.5K

(0)
7.495.400đ

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H1.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-H1.5K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 1.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mits..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H110K

(0)
95.671.400đ

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H110K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-H110K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 110Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mits..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H11K

(0)
13.981.000đ

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H11K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-H11K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 11Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubi..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H15K

(0)
17.757.300đ

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-H15K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-H15K Điện áp cung cấp: 380 đến 480VAC Công suất: 15Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubi..

Hiển thị 1 đến 20 trong 34 (2 Trang)