Tin Công Nghiệp

Bàn về khái niệm "Nhãn hiệu" và "Thương hiệu"
14 Nov / 2016

Bàn về khái niệm "Nhãn hiệu" và "Thương hiệu"

Danh mục: Tin Công Nghiệp Số lần xem: 83 Bình luận: 0

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước và tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, các thuật ngữ “nhãn hiệu” và “thương hiệu” ngày càng được sử dụng rộng rãi không chỉ trong kinh tế, thương mại mà cả trên các phương tiện thông tin đại chúng và đời sống thường nhật.