Thiết bị cảm biến, đo lường

Các loại cảm biến phổ biến trong công nghiệp
19 Oct / 2018

Các loại cảm biến phổ biến trong công nghiệp

Danh mục: Thiết bị cảm biến, đo lường Số lần xem: 81

Ngày nay, trong các nhà máy, xưởng sản xuất sử dụng nhiều loại cảm biến nhưng phổ biến nhất vẫn là cảm biến tiệm cận, cảm biến quang và cảm biến áp suất. Chúng được sử dụng để đếm số lượng sản phẩm, đo mức chất lỏng, kiểm tra các chỉ số trên sản phẩm, đóng nắp chai sản phẩm,…

Cảm biến báo mức là gì ? Có các loại cảm biến báo mức nào?
26 Mar / 2018

Cảm biến báo mức là gì ? Có các loại cảm biến báo mức nào?

Danh mục: Thiết bị cảm biến, đo lường Số lần xem: 176

Bộ cảm biến mức là thiết bị để xác định mức hoặc lượng chất lỏng hoặc các chất khác chảy trong hệ thống mở hoặc đóng. Có hai loại phép đo mức, cụ thể là đo liên tục và đo mức điểm. Cảm biến mức điểm được sử dụng để đo mức độ. Đo đến một giới hạn cụ thể, chúng cung cấp kết quả chính xác