Bảng giá biến tần Fuji Electric

Các dòng biến tần : Frenic ACE, Frenic-MULTI,Frenic-MEGA, Frenic-MINI, Frenic-HVAC, Frenic-AQUA


Click vào đây để tải bảng giá về máy

HOẶC XEM BẢNG GIÁ TRỰC TIẾP DƯỚI ĐÂY